Home

Welkom op de website van "Acupunctuur de Jongh", gevestigd in Lemmer, praktijk voor klassieke acupunctuur.

Willy de Jongh Willy de Jongh heeft na het behalen van zijn diploma Fysiotherapie zijn diploma Acupunctuur behaald in 1988 aan de Anglo-Dutch Opleiding voor Acupunctuur te Haarlem.

Aangezien hij ook een Westerse (para-) medische opleiding heeft gevolgd, ziet hij acupunctuurbehandelingen als een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

De myo-fasciale pijnsyndromen, de zogenaamde triggerpoints die momenteel erg in de belangstelling staan, kunnen bijvoorbeeld goed met bepaalde acupunctuurtechnieken behandeld worden.
(Voor meer informatie over deze pijnsyndromen: www.fysiolemsterpark.nl, zie Therapie myofascialepijnen)

Na het behalen van zijn algemene Acupunctuur diploma heeft hij zich verder verdiept in diverse klachtenbeelden, waaronder:

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Willy de Jongh is lid van de NVA. De NVA is een overkoepelende beroepsvereniging, opgericht in 1977. Een NVA-acupuncturist heeft zowel een Westerse( para-) medische opleiding als een gedegen acupunctuuropleiding gevolgd.
De acupuncturist dient te voldoen aan nascholingseisen en zich te houden aan reglementen ten aanzien van bijvoorbeeld ethiek, hygiëne en praktijkvoering.
Zo weet u dat u bij een NVA-acupuncturist in goede handen bent. Behandelingen uitgevoerd door een NVA- acupuncturist wordt door een groot aantal zorgverzekeraars in hun aanvullende paketten, geheel of gedeeltelijk vergoed.
U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.

Kostenoverzicht

Het eerste consult bedraagt € 60,-, vervolgconsulten € 50,-.
Na vijf behandelingen krijgt u van mij een rekening, deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Na 10 dagen maakt u dan het bedrag aan mij over.
Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren telefonisch/of via mail afzegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op.
Acupunctuur de Jongh - Praktijk voor Klassieke Acupunctuur